Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner

  Heeft u behoefte aan inventarisatie en overzicht van alles dat er speelt en nog moet gebeuren?

  Zoekt u naar de kortste weg naar het juiste loket bij instanties die over zorg, wonen, vervoer of welzijn gaan?

  Zoekt u iemand met kennis op het gebied van wetgeving in de zorg (zoals Wlz, Wmo, Zvw, Participatiewet e.a.) en die meteen weet wat dit voor u betekent?

  Zoekt u iemand die u "hoort" en begrijpt en zich in uw situatie kan verplaatsen?

  Zoekt u iemand die samen met u kijkt of u alle beschikbare mogelijkheden en middelen heeft ingezet?

Gaat u dan naar mijn aparte website Zorghorizon

Scroll naar boven